Recolzats amb l'experiència empresarial i de consultoria


A Montañés i Solé desenvolupem la nostra activitat de RRHH,
obtenint una alta resposta d’èxit

Experiència

Directiva. Procedim del àmbit empresarial i entenem fàcilment el seu llenguatge.

Acadèmica. La nostra formació en els camps de l'Enginyeria i de la Psicologia ens permet orientar-nos als objectius de l'organització.

En RRHH. Tenim experiència multisectorial amb clients (empreses) de tots els sectors i dimensions.

Metodologia

Fonts de reclutament específiques i generals.

Coneixement teòric i pràctic de les característiques rellevants per cobrir els diferents llocs de treball.

Realització d’entrevistes i administració de proves que ens permeten identificar l'ajust idoni entre el professional i el lloc de treball.